Zonnecollectoren

In Nederland gebruik maken van de zon (zonlicht) voor het verwarmen van het tapwater- en/of uw woning. Dankzij de sterk verbeterde technieken is dit zelfs in ons land mogelijk. Een zeer hoog comfort tegen een scherpe prijs. Bovendien gesubsidieerd door de overheid. Met een zonneboilersysteem draagt ook u uw steentje bij aan een mindere belasting van het milieu en verbruikt u minder energie(gas).

Werking zonnecollector

Zonlichtenergie-systemen bestaat uit een zonlicht collector en een zonnewarmte boiler.
De zonlicht collector -die meestal op het dak wordt geplaatst- vangt het zonlicht op en zit dit om in warmte. Deze warmte wordt overgedragen aan het water dat door middel van een pomp circuleert in het leidingsysteem van de zonnecollector en ook aan de spiraal die zich in de zonnewarmte boiler bevindt.

Deze spiraal verwarmt op haar beurt weer het tapwater in de boiler. Als er vanaf een tappunt om warm water wordt gevraagd, stroomt dit uit de zonnewarmte boiler via een naverwarmingstoestel naar het tappunt.
Het naverwarmingstoestel (bijvoorbeeld een CV-combiketel) meet de temperatuur van het water en warmt het (indien nodig) verder op. U bent dus altijd verzekerd van warm water op de gewenste temperatuur.

Het door de zon opgewarmde water kan ook gebruikt worden voor het verwarmen van het woonhuis mits deze is voorzien van een lage temperatuur verwarming (bv vloerverwarming).

Opbrengst zonne-warmte boiler

De opbrengst van een zonnewarmte boiler is sterk afhankelijk van de opstelling en oriëntatie van de collector tussen zuid-oost en zuid-west, met een hellingshoek tussen de 30° en 45° een maximale opbrengst geeft.

Het zonlicht systeem maakt gebruik van zonlicht en werkt dus ook bij bewolkt weer.
Naast de collector bestaat het systeem uit een opslagvat met warmte wisselaar en een pomp met elektronische regeling.

Zeer lange levensduur

Met name een zonlicht collector dienen we te beschouwen als een bouwkundig element, vergelijkbaar met dakramen en dakkapellen, waarvan de eigenaar mag verwachten dat deze pas vervangen behoeft te worden na een periode van 25 tot 35 jaar. De oudste systemen zijn 15 jaar geleden geïnstalleerd en tonen de levensduur onomstreden aan. De componenten worden gemaakt van de beste materialen en het gesloten systeem voorkomt corrosie van binnen uit.

Service vriendelijk

Het is van essentieel belang dat in geval van storingen de belangrijkste onderdelen uit het systeem eenvoudig vervangen en/of gerepareerd kunnen worden.