Duurzame energie

Waarom energiebesparing?

Hiervoor kunnen we ons verschillende argumenten aandragen,

  • voor het milieu ??
  • om fossiele brandstoffen te sparen voor ons nageslacht ??
  • voor uw eigen portemonnee ??

Genoemde argumenten zijn natuurlijk allemaal belangrijk, maar één willen we er uitlichten en wel de laatste.

Energie wordt per jaar duurder, kijk maar naar uw eigen energierekening.

Er zijn verschillende manieren om energie te besparen:

  • Gebruik maken van zonne energie voor verwarmen van sanitair water
  • Gebruik maken van zonne energie voor verwarming (vloerverwarming)
  • Gebruik maken van zonne energie elektriciteit op te wekken
  • Verwarming en warmwater opwekken middels een warmtepompinstallatie
  • Ventileren met warmte terugwinning (WTW)
  • Gebruik maken van regenwater voor de toiletten, tuinsproeien en wasmachine

Geen cv-ketel, ook geen gasleiding en gasmeter, dat klinkt nogal experimenteel.

De techniek van de warmtepomp is allang beproefd. In de koelkast en in verwarmingssystemen. Het werkt voor honderd procent zeker.

Ook voor warmtepomp installaties(wkk) bent u aan het goede adres bij installatiebedrijf John van Neer BV. Een grondonderzoek moet uitwijzen of deze techniek bij u toegepast kan worden. Deze techniek wordt hoofdzakelijk toegepast in nieuwbouwprojecten omdat de woningen super geïsoleerd moeten zijn.

Hoe werkt een warmtepomp

Grondwater van 12°C lijkt niet erg warm, maar het is aanzienlijk warmer dan de koelvloeistof in het binnenste van de warmtepomp.

Dit 'koudemiddel' heeft in vloeibare toestand een temperatuur van -3°C. Deze vloeistof in een warmtewisselaar opgewarmd met het relatief warme grondwater. Dat gaat heel snel. Al bij -2°C gaat het koudemiddel koken. Dat wil zeggen, de vloeistof verdampt. De damp wordt in een compressor onder druk gezet.
Dat levert warmte op. Net zoals de samengeperste lucht in een fietspomp warm wordt.

De gecombineerde damp bereikt een temperatuur van 60°C, In een volgende warmtewisselaar wordt deze warmte afgegeven aan de gebouwen, in de vorm van een vloerverwarming Het voordeel van vloerverwarming is dat er geen hoge temperaturen nodig zijn om het behaaglijk te maken.

De damp koelt intussen weer af en condenseert tot vloeistof. Het proces in de warmtepomp kan opnieuw beginnen. Intussen gaat het grondwater afgekoeld terug in de bodem, het kwam eruit met 12°C, nu is het nog maar 7°C. Dat zou betekenen dat het grondwater op den duur afkoelt. Maar dat is niet het geval. Immers zomers wordt het grondwater gebruikt om de gebouwen te koelen. Dan komt het grondwater verwarmd (16°C) terug in de bodem. De balans is daarmee in evenwicht.

Het warmtesysteem kan zonder gas, maar niet zonder elektriciteit. Met name de compressor in de warmtepomp heeft stroom nodig.

De stelregel is dat het grondwater een veelheid energie oplevert ter waarde van 4 kilowatt. Daar wordt via de compressor 1 kilowatt elektriciteit aan toegevoegd. De opbrengst is 5 kilowatt aan nuttige warmte.